मैत्री चारोळ्या पाठवून व्यक्त करा मित्रांवरचे प्रेम (Marathi Maitri Charolya)

Marathi Maitri Charolya

‘यारो दोस्ती बडी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है!’ आयुष्याच्या प्रत्येक वळणावर आपल्याला अशा व्यक्तीची साथ हवी असते जी सुख दु:खात आपल्याला साथ देईल. कुटुंबातील सदस्यानंतर ज्याच्यावर अधिक विश्वास ठेवला जातो तो म्हणजे मित्र-मैत्रिणींवर… मैत्री असतेच इतकी खास. एखाद्यावर आपला विश्वास बसला की, ज्या गोष्टी आपण घरी सांगू शकत नाही त्या आपण त्या एका जवळच्या मित्राला सांगतो. प्रत्येकाच्या आयुष्यात मित्र-मैत्रिणींची संख्या ही खूप असेल. पण सच्चा मित्र किंवा मैत्रीण हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतकेच असतात. असे हे मित्र आयुष्यातील अनेक गोष्टींमध्ये आपली साथ देतात. त्यामुळेच आयुष्यातून त्यांना काढून टाकणे कठीण असते. या नात्यामध्येही कधी कधी कटुता येते. पण योग्यवेळी संवाद साधून गैरसमज दूर केले की, मैत्री चिरंतर टिकते. अशा या मैत्रीसाठी ‘मैत्री चारोळ्या’ आम्ही निवडल्या आहेत. तुमच्या मित्रांचे तुमच्या आयुष्यातील महत्व अधोरेखित करण्यासाठी या चारोळ्या तुम्ही नक्की पाठवायला हव्यात.

Table of Contents

  बालपणीच्या मित्रासाठी मैत्री चारोळ्या (Marathi Maitri Charolya For Childhood Friend)

  Marathi Maitri Charolya For Childhood Friend

  बालपणीची मैत्री ही वेगळी आणि तितकी खास असते. कारण न कळत्या वयात झालेल्या या मैत्रीची मुळं मनाच्या कप्प्यात खोलवर रुतलेली असतात. अशा तुमच्या बालपणीच्या मित्रांसाठी पाठवा मैत्री चारोळ्या

  वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा संदेश (Birthday Wishes In Marathi)

  • चांगले मित्र आणि औषधे ही
   आपल्या आयुष्यातील वेदना
   दूर करण्याचे काम करतात
   फरक इतकाच की, औषधांना
   असते ‘एक्सपायरी डेट’
   पण मैत्रीला नाही!!!
  • मैत्री असावी मनामनाची
   मैत्री असावी प्रेम आणि त्यागाची
   अशी मैत्री असावी
   फक्त तुझी आणि माझी
  • आपली चूक कबुल करुन
   मनात राग न धरता
   परत पहिल्यासारखीच राहते
   ती म्हणजे तुझी माझी मैत्री!
  • मैत्रीचं नातं नाजूक
   फुलासारखं अलगद फुलणारं
   आणि
   एकदा फुलून झालं की, जन्मभर
   गंध देत झुलणारं!!
  • बालपणातील मैत्री म्हणजे
   एक खुणेची जागा
   गाभुळलेल्या आठवणी विणणारा
   एक नाजूक धागा!
  • किती सुंदर होते ते लहानपणाचे दिवस
   दोन बोट जोडली की, दोस्तीला पुन्हा सुरुवात व्हायची
   मोठे होता होता सरलं सारं बालपण
   मैत्री आपली अशीच राहील
   आज, उद्या आणि कायम
  • मैत्री म्हटली की आठवतं ते बालपण
   आणि मनातून मिळालेलं खरखुरं
   शहाणपण
  • आयुष्यात लाखो मित्र आले आणि गेले
   पण बालपणातील त्या मित्रांची जागा कोणीच घेऊ शकत नाही
   कारण ते दिवसच खास होते
  • अनोळखी अनोळखी म्हणत असताना
   अचानक एकमेकांची सवय होऊन जाणे
   म्हणजे ‘मैत्री’
  Marathi Maitri Charolya For Childhood Friend

  • मैत्री खास लोकांसोबत होणे महत्वाचे नसते
   ज्याच्याबरोबर होते ते नातं खास होणं महत्वाचे असते
  • कोणीतरी एकदा विचारलं, मैत्री कशी असावी
   मी म्हणालो, आरशासारखा प्रामाणिक आणि गुणदोष दाखविणारी
  • तुझी सोबत, तुझी संगत
   आयुष्यभर असावी..
   नाही विसरणार मैत्री तुझी,
   तू फक्त शेवटपर्यंत निभवावी
  • तुझी आणि माझी
   मैत्री अशी असावी
   काटा तुला लागला तर
   कळ मला यावी…
  • चांगल्या मैत्रीची
   साथ मिळायला भाग्य लागतं
   आणि ती साथ कायम स्वरुपी टिकून राहण्यासाठी
   मन साफ लागतं
  • मित्र नेहमी अलंकाराप्रमाणे सौंदर्या वाढवणारे नसावेत,
   स्तुती करणारे मित्र आपल्याला अनेक मिळतील,
   पण आरशाप्रमाणे आपले गुणदोष दाखवणारे मित्र दैवानेच लाभतात
   - व. पु, काळे
  • मनाच्या छोट्याशा कोपऱ्यात
   काही जण हक्काने राज्य करतात
   त्यालाच तर ‘मैत्री’ म्हणतात
  • कितीही भांडणं झाली तरीही
   खऱ्या मैत्रीला पुन्हा एकदा एकत्र येण्याची घाई असते
   कारण विरहाची नशा अनुभवायची दोघांनाही अनुभवण्याची इच्छा नसते!
  • मैत्री ही एका
   फुलाप्रमाणे असते
   ती फुलवावी तशी फुलते
   पण त्या फुलाच्या पाकळ्या
   गळू न देणे आपल्या
   हातात असते 
  • मैत्री करण्यासाठी वयाची अट नसते
   फक्त विचार जुळले पाहिजेत
   एकमेकांचे मैत्रीचे नाते हे आपोआप जुळते

  दूर गेलेल्या मित्राच्या आठवणीतील मैत्री चारोळ्या (Marathi Maitri Charolya For Long Distance Friend)

  Marathi Maitri Charolya For Long Distance Friend

  कधी कधी मित्र एकमेकांपासून लांब जातात. पण वाढलेले अंतर मैत्री खराब करु शकत नाही. त्यामुळेच अशा दूर गेलेल्या मित्रांवरील प्रेम कायम ठेवणे गरजेचे असते. अशा अंतराने दुरावलेल्या मित्रांसाठी पाठवा मैत्री चारोळ्या

  जागतिक मैत्री दिनासाठी शुभेच्छा संदेश आणि स्टेटस (Friendship Quotes In Marathi)

  • मैत्रीचे बंध कधीच नसतात तुटणारे
   जुन्या आठवणींना उजाळा देऊन
   गालातल्या गालात हसणारे 
  • सागराचे पाणी कधीच आटणार नाही
   मनातील तुझी आठवण कधीच मिटणार नाही
   एक जन्म काय हजार जन्म झाले तरी
   तुझी आणि माझी मैत्री कधीच तुटणार नाही
  • मैत्रीचे समीकरण जुळले की
   कधीच होत नाही वजा
   कितीही भांडण झाली
   तर मनातून मैत्री नाही होत नाही वजा
  • तुझ्या मैत्रीची इतकीच खात्री असते
   तुझी ओंजळभर सोबतच मला
   आभाळभर वाटते!
  • श्वासातला श्वास असते मैत्री
   ओठातला घास असते मैत्री
   काळजाला काळजाची आस असते मैत्री
   कोणीही जवळ नसताना तुझी साथ असते मैत्री!
  • आपल्यावर जिवापाड प्रेम करणारं
   सुखं दु:खाच्या क्षणी मनाला जपणारं
   जीवनाला खरा अर्थ समजावणारं
   अशी असते मैत्री!
  • मैत्री माझी तोडू नकोस,
   कधीच माझ्याशी रुसू नकोस,
   मला कधीच विसरु नकोस,
   मी दूर असून जवळ आहे तुझ्या,
   फक्त माझ्या मैत्रीची जागा,
   कोणाला देऊ नकोस!
  • मैत्रीच्या वाटेवरील प्रवास असात अखंड राहू दे
   जगायला  सुरुवात करा मित्रांनो आनंदाचा पूर वाहू देत
   अडचणीच्या वाटेवर उभा सदैव राहीन
   दु:खात असणाऱ्या माझ्या मित्राला सुर्योदयाकडे नेईन
  • बालपणीची
   ती श्रीमंती
   कुणास ठाऊक
   कुठे हरवली
   कधी काळी
   पावसाच्या पाण्यात
   मित्रांसोबत आम्ही जहाजं चालवली!
  Marathi Maitri Charolya For Long Distance Friend

  • मैत्री एक सोपी व्याख्या आहे,
   रोज आठवण यावी असे काही नाही,
   रोज भेट व्हावी असे काही नाही,
   एवढंच कशाला रोज भेट व्हावी असे काही नाही,
   पण मी तुम्हाला विसरणार नाही,
   ही झाली खात्री आणि
   तुला याची जाणीव करुन देणं झाली ‘मैत्री’
  • मैत्री एक थंड हवेची लहर आहे,
   मैत्री एक विश्वासाचे दुसरे नाव आहे,
   बाकिच्यांसाठी काहीही असो,
   मात्र मैत्री आमच्यासाठी देवाची अनमोल भेट आहे
   मैत्री…
  • नको फुलासारखी, शंभर सुखं देणारी..,
   नको सूर्यासारखी, सतत तापलेली
   नको चंद्रासारखी, दिवसा साथ न देणारी..,
   नको सावलीसारखी, कायम पाठलाग करणारी..,
   मैत्री..हवी अश्रूसारखी, सुख दु:खात समान साथ देणारी
  • एकदा राधाने कृष्णाला विचारले
   मैत्रीचा फायदा काय आहे
   कृष्ण हसून म्हणाला,
   जिथे फायदा असतो
   तिथे ‘मैत्री’ कधीच नसते
  • तुझ्याशी मैत्री करुन
   रंगले माझे जीवन
   मित्र आहोत तुमचे
   तुम्ही फक्त शब्द टाका
   तुमच्यासाठी कायपण
  • मैत्रीत भांडणं असावीत
   पण भेदभाव नको,
   मैत्रीत साधेपणा असावा, मोठेपणा नको,
   मैत्रीत प्रेम असावा, EGO नको,
   मैत्रीत PROMISE असावे पण अटी नको
   मैत्रीत आनंद असावा पण राग नको…
  • थकलेले जीव सारे
   सावलीला निजले होते
   बाभळीचे झाड घराशी
   फुलांनी सजले होते
   पाखरांनी आपले घरटे
   छपराला टांगले होते
   भातुकलीचे डाव दारी
   खेळ सारे मांडले होते
   तेव्हा उमगले ते घर
   माझ्या मित्राने बांधले होते
  • आयुष्याचा अर्थ मला
   तुझ्या मैत्रीने शिकवला
   तुझ्याशी मैत्री करण्यापूर्वी
   जगण्याचे संदर्भ वेगळे होते
   तुझ्याशी मैत्री केली आणि जगण्याचे संदर्भ
   बदलत गेले
  • जे प्रत्येक क्षणाला पुढे
   जाते ते ‘आयुष्य’
   जो प्रत्येक क्षणाला जळत
   राहतो तो ‘प्रकाश’
   जे प्रत्येक क्षणाला फुलत
   राहते ते ‘प्रेम’
   जी प्रत्येक क्षण
   साथ देते ती ‘मैत्री’
  • मैत्रीचं नातं जगावेगळं असतं
   रक्ताचं नसलं तरी ते मोलाचं असतं
  • तुझ्याशी मैत्री
   म्हणजे वेगळीच बात आहे,
   कारण
   सुख दु:खात
   आपल्या दोघांची साथ आहे

  खास मित्रांसाठी मैत्री चारोळ्या (Marathi Maitri Charolya For Best Friend)

  Marathi Maitri Charolya For Best Friend

  आयुष्यात मित्रांची जागा ही नेहमी खास असते. अशा खास मित्रांना तुमच्या आयुष्यातील महत्व दाखवण्यासाठी त्यांना या मैत्री चारोळ्या नक्की पाठवा आणि आपले प्रेम व्यक्त करा.

  मित्रमैत्रिणींसाठी वाढदिवसाचे प्रेमळ शुभेच्छा संदेश (Birthday Wishes For Friend In Marathi)

  • मैत्रीचा हा धागा रेश्मापेक्षाही असतो मऊ सूत
   मैत्रीच्या कुशीतच शमते मायेची ती सुप्त भूक!
  • ‘मित्र’ म्हणजे
   एक आधार
   एक विश्वास
   एक आपुलकी
   आणि एक अनमोल साथ
   जी मला मिळाली तुझ्या रुपाने 
  • मैत्री म्हणजे
   तुझं मन
   आपोआप मला कळणं
   मैत्री म्हणजे
   माझ्या मनाचं
   नातं तुझ्याशी जुळणं 
  • मैत्री एक अलगद स्पर्श मनाचा
   मैत्री एक अनमोल भेट जीवनाची
   मैत्री एक अनोखा ठेवा आठवणींचा
   मैत्री एक अतुट सोबत आयुष्याची 
  • मी रुसावे,  अन् तू मला हसवावे
   तू रुसावे, अन् मी तुला हसवावे
   असे आपले नाते चिरंतर असावे
  • तुझं मन, माझं मन
   एकमेकांशी जुळू दे
   मैत्री नवं नातं
   मनी आपल्या रुळू दे.
   तुझ्या मनाला माझ्या 
   मनाचा रस्ता छान कळू दे
   मैत्रीच्या नात्याने दोघांचीही
   ओंजळ पूर्ण भरु दे!
  • तुझी माझी मैत्री
   सहवासाचं एक वचन आहे…
   उमलत्या मैत्रीच्या कवितेचं
   मनातलं,
   उत्सफूर्त असं वाचन आहे!
  • प्रेमाला प्रेम समजणारी
   ती मैत्री असावी
   मी जसा आहे तसेच,
   माझ्यावर प्रेम करणारी असावी
  • मैत्री नावाच्या नात्याची
   वेगळीच असते
   जाणीव,
   भरुन काढते
   आयुष्यात,
   प्रत्येक नात्याची उणीव!
  • मैत्री म्हणजे सुखामध्ये
   समोरच्याला हात देणं
   मैत्रीमध्ये दु:खामध्ये
   समोरच्याचा हात होणं
  Marathi Maitri Charolya For Best Friend

  • सर्वश्रेष्ठ असते मैत्री जगात
   मैत्री शाश्वत वसते ह्रदयात
   जसा चंद्र शीतल चांदण्यात
   सूर्य तळपतो तो आसमंतात!
  • परिचयातून जुळते ती मैत्री
   विश्वासाने जपते ती मैत्री
   सुखात साथ मागते ती मैत्री
   आणि दु:खात साथ देते ती मैत्री!
  • ना कसले बंधन
   ना कसली वचनं
   मैत्री म्हणजे खरंतरं
   मनाने जवळ असणं
  • मैत्री म्हणजे
   आपल्या विचारात
   सतत कुणी येणं असतं
   मैत्री म्हणजे,
   न मागता
   समोरच्याला भरभरुन देणं असतं!
  • मैत्री करत असाल तर
   पाण्यासारखी
   निर्मळ करा
   दूरवर जाऊनही
   क्षणोक्षणी आठवेल अशी करा
  • मैत्री असावी अशी,
   जन्मोजन्मीची साथ देणारी
   सदैव मदतीचा हात देणारी
   अन्, संकटांना सोबतीने मात देणारी
  • जिथे स्वार्थाच्या उग्रतेचा गंध नसतो
   जिथे मनाचा कलुषित रंग नसतो
   जिथे एकमेकांचा अतुट बंध असतो
   आणि,
   ज्या नात्याला कोणताही अंत नसतो
   ते नाते म्हणजे ‘मैत्री’
  • प्रेम आणि मैत्री यात
   मैत्री श्रेष्ठ
   कारण प्रियकर-प्रेयसीपेक्षा मित्रच बेस्ट
  • मैत्रीत नसते कसलीही रिती
   मैत्री म्हणजे निखळ प्रीती
   मैत्रीत दाटतो एकच भाव,
   मैत्री म्हणजे एकमेकांच्या काळजाचा अचूक ठाव
   मैत्रीत असते फक्त प्रेमाचीच शिंपण,
   खरंतरं मैत्री म्हणजे दोन जिवांची नाजूक गुंफण

  आता तुमच्या मित्राला आठवणीने या चारोळ्या पाठवा आणि मैत्री आणखी दृढ करा