न वरून मुलांची नावे, खास तुमच्यासाठी ("N" Varun Marathi Mulanchi Nave)

N Varun Marathi Mulanchi Nave

घरात बाळाचा जन्म झाला की, सर्वात पहिले सुरू होते ती अक्षर आणि नावाची जुळवाजुळव. काही घरांमध्ये तर बाळाचा जन्म होणार आहे हे माहीत असल्यापासूनच काही अक्षरांची नावे शोधून ठेवली जातात. पण काही घरांमध्ये बाळाचा जन्म झाल्यावर त्याचे कोणते अक्षर आले आहे हे पाहून मगच नाव शोधले जाते. आपल्याकडे गणपती बाप्पाच्या नावावरून बाळाची नावे ठेवली जातात. तर काही जण आलेल्या विविध अक्षरांवरून नावे ठेवतात. जसे व वरून मुलांची नावे, स वरून मुलांची नावे, मुलींची रॉयल नावे या सगळ्याचा शोध घेण्यात येतो. अशीच जर तुम्हाला न वरून मुलांची नावे हवी असतील तर आम्ही हा लेख खास तुमच्यासाठी लिहिला आहे. न वरून मुलांची नावे अनेक आहेत. यामध्ये मुलांची रॉयल आणि युनिक नावे देण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे. तुम्हालाही काही युनिक आणि रॉयल नावे हवी असतील आणि तुमच्याही बाळाचे आद्याक्षर न आले असेल तर तुम्हीही नक्कीच या नावांचा लाभ करून घ्या. तुम्हाला साजेशी न वरून मुलांची नावे अर्थासह आम्ही देत आहोत.

Table of Contents

  न वरून मुलांची नावे, युनिक नावे अर्थासह (Unique Names From "N" In Marathi)

  Unique Names From "N" In Marathi

  आपल्या बाळाचे नाव हे युनिक असावे असे सर्वांनाच वाटते. तीच तीच नावं नकोशी वाटतात. पण सगळ्यांना युनिक नावं माहीत असतातच असं नाही. अशीच काही युनिक नावांची यादी आम्ही तुम्हाला देत आहोत. 

  Unique Names From "N" In Marathi
  नावे अर्थ
  निरूपेश राजांचा राजा असा
  निलय निळ्या डोळ्यांचा असा
  निहंत कधीही हार न मानणारा, न संपणारा असा
  नैतिक नीतीमत्ता असणारा, खऱ्याच्या वाटेवर चालणारा
  नितीक न्याय देणारा, योग्य न्याय करणारा असा
  निरीक्ष लोकांचे योग्य निरीक्षण करणारा
  निरोश राग नसणारा, शांत
  नयाज अत्यंत शहाणा, हुशार
  निदान एखाद्या गोष्टीबाबत सांगणे, योग्य माहिती
  न्यावन पवित्र गोष्ट
  निवान पवित्रता, पवित्र गोष्ट
  निर्माण एखाद्या गोष्टीपासून तयार करणे, निर्मिती करणे
  निर्मित निर्माण करणे, एखादी गोष्ट तयार करणे
  नृपेंद्र राजांचा राजा, इंद्राचे नाव
  नृपध राजाचा पाय
  निशिकार चंद्राचा प्रकाश, चंद्राचा किरण
  निश्चल अतिशय शांत
  निश्चय एखाद्या गोष्टीबाबत ठाम ठरवणे
  निर्मन्यू रागापासून मुक्त असा
  निवृत्ती जगापासून अलिप्त असणारा, एखाद्या गोष्टीपासून दूर जाणे
  निस्सार एखाद्या गोष्टीसाठी मनापासून झोकून देणे
  निरंकार कोणत्याही आकाराचा नसणारा
  निलांजन निळ्या डोळ्यांचा सुकुमार
  नीलज कमळाचे फूल
  नवकार जैन लोकांचा महामंत्र
  नकुल पांडवापैकी एक
  निर्मय मूळ स्वरूपातील, शुद्ध न करता घेतलेले
  निलाद्री निलगिरीचा पर्वत
  नागार्जुन सापांमधील सर्वात मोठा योद्धा
  नचिकेत जुन्या ऋषीचे नाव
  नंदीप आरोग्याची देवता
  नक्षत्र आकाशातील ग्रह, ताऱ्यांप्रमाणे असणारे
  निमित नशिबात असणारे
  नमित नम्र असा
  नेमिष अंतरंगात झाकून पाहणारा, मनातील ओळखणारा
  निर्वष आनंदाची बाब
  निरीष कोणाचाही वचक नसणारा, कोणीही मालक नाही असा
  निर्वेद देवाकडून मिळालेले बक्षीस, देवाकडून मिळालेली भेट
  निराद पाण्याचा ढग
  निकुंज वाढ, झाडांची वाढ

  वाचा - व वरून मुलांची नावे, खास तुमच्यासाठी

  न वरून मुलांची नावे, रॉयल नावे अर्थासह (Royal Names From "N" In Marathi)

  न वरून मुलांची नावे, रॉयल नावे अर्थासह

  आपल्या मुलाचे नाव रॉयल असायला पाहिजे असं काही जणांना वाटतं. मुलांच्या नावावरून आपल्याला ओळखायला यावं आणि असं नाव असावं जे प्रत्येकाने विचारावं की कसं काय सुचलं असंही काही जणांना वाटत असते. त्यामुळे अशा नावांचा शोधही घेतला जातो. रॉयल मुलींच्या नावाची यादी तर आपण दिली आहेच अशीच काही न वरून मुलांची नावे, जी रॉयल असतील त्याची यादी जाणून घ्या. 

  न वरून मुलांची नावे, रॉयल नावे अर्थासह
  नावे अर्थ
  नृसिंह देवाचे नाव, दत्ताचा अवतार
  नबेंदू चंद्राचा अंश
  नभीत कोणालाही न घाबरणारा असा
  नभोज आकाशात जन्म घेतलेला
  नभ्य शिवाचे एक नाव, शंकाराचा अंश
  नंदीश नंदाचा अंश
  नदीश सागर, समुद्र
  नागेश सर्पांचा राजा
  नहुश शेजारीसाठी संस्कृतमधील पुरातन शब्द, शेजारी
  नैरित नैऋत्य दिशा, दक्षिण - पूर्वमधील भाग
  नैषध निषधाचा राजा
  नल पुरातन सम्राट, प्रसिद्ध राजा
  नलेश फुलांचा राजा
  नलिनाक्ष कमळांच्या डोळ्यांचा, ज्याचे डोळे कमळासारखे आहेत असा
  नमस्यू नम्र असा, नेहमी नम्रपणाने वागणारा
  नमिष विष्णू देवाचे नाव
  नंद आनंद, कृष्णाच्या वडिलांचे नाव
  नंदन पुत्र, मुलगा
  नंदवर्धन महावीर देवाच्या भावाचे नाव
  नरोत्तम उत्तम पुरूष
  नसिह सल्लागार
  नवल आश्चर्य, आश्चर्यकारक असा
  नवनीत प्रत्येक गोष्टीत आनंद घेणारा, नवा, कायम टवटवीत
  नाविन्य नेहमी नवीन असणारा, नवीन
  नवतेज नवा प्रकाश, तेज
  नयन डोळे
  निलांजन निळाशार, नीळ
  नीलग्रीव्ह शिवाचे नाव, भगवान शिव
  नीरव शांतता, शांत
  नुपूर पैंजण, पायातील पैंजण
  नेहांत प्रेमाबद्दल आकर्षण वाटणारा
  नेहम्य देवाने खास निर्माण केलेला, दिसायला सुंदर
  नेर्या देवाचा दिवा, देवासाठी वापरण्यात येणारा दिवा
  निधिश खजिन्याचा देव, कुबेर
  निहार धुके
  निहाल संतुष्ट असणारा, समाधानी
  निकेत घर
  निखत सुगंध
  निकेश केशासहित

  वाचा  - त वरून मुलांची नावे, आधुनिक आणि युनिक

  आधुनिक नावे (Modern Names With "N" In Marathi)

  Modern Names With "N" In Marathi

  तीच तीच जुनी नावे ऐकून आणि ठेऊनही लोकांना कंटाळा येतो. मग अशावेळी आपल्या मुलांचे नाव काहीतरी आधुनिक असावे असंही आईवडिलांना वाटत असतं. असचे ज्यांना आपल्या मुलाचे नाव न वरून ठेवायचे असेल त्यांनी आधुनिक नावांसाठी या लेखाची मदत घ्यावी. न वरून मुलांची नावे, आधुनिक नावे अर्थासह जाणून घ्या.

  भगवान शिव वरून मुलांची आधुनिक नावे

  Modern Names With "N" In Marathi
  नावे अर्थ
  निलभ चंद्र, चंद्राची कोर
  निक्षय निक्षून सांगणे, ठाम मत असणे
  निमय चैतन्य, उत्साह
  निपुण तज्ज्ञ, एखाद्या गोष्टीमध्ये उत्कृष्ट असणारा
  नीर पाणी, जल
  निरामय अतिशय शुद्ध, शुद्धता
  निराजित भास, भास होणारा, आभास
  निम्रित पांडवपुत्र सहदेवचा मुलगा, नम्र असा
  निरांजन पूर्ण चंद्राचा प्रकाश
  निर्भिक न घाबरणारा, नीडर असा
  निर्धार एखादी गोष्ट मनाशी पक्की करणे
  निरेक उत्तम, उत्कृष्ट
  निरीझर पाण्याने भरलेला, वाहणारा
  निर्झर झुळझुळ, पाण्याने वाहणारा
  निर्वाण मुक्ती, एखाद्या गोष्टीतून मुक्त होणे
  निरूपम तुलना न करता येण्यासारखा, अतुलनात्मक
  निसर्ग जग, जगातील फळंफुले, झाडे
  निषाद गाण्यातील सूर
  निशार कोमट कपडा
  निशिल रात्र, रात्रीचा प्रहर
  निष्काम स्वतःबद्दल विचार न करणारा
  निष्कर्ष निकाल, परिणाम
  निशोक आनंदी, उत्साही
  निस्सीम अमर्याद, भक्ती असणारा
  नितीश न्यायदेवता, न्यायाने जगणारा
  नित्यत्न विष्णू देवाचे नाव, विष्णू
  निवेद वेदासह
  नृप राजा, प्रजेचा सेवक
  नृदेव सामान्य माणसांमधील राजा
  नभान सर्वांपेक्षा वेगळा, उत्कृष्ट असा
  नभोरूप आभाळाप्रमाणे असणारा, आकाशाप्रमाणे
  नमहा आदर, मंत्र
  नंदक आनंद देणारा, आनंदी करणारा
  नंदथू आनंदी, उत्साही
  नभ आकाश, गगन
  नील निळा रंग, निळाशार
  निबोध ज्ञान, बोध देणारा
  निदर्शन एखाद्याशी संलग्न असा
  निध्रुव नियमित, न ढळणारा
  निदिश संपत्ती देणारा, गणपतीचे नाव

  वाचा - स वरून मुलांची नावे, तुमच्यासाठी खास नावे

  न वरून मुलांची नावे, नवी नावे (New Names With "N" In Marathi)

  न वरून मुलांची नावे, नवी नावे

  Beauty

  WIPEOUT Baby Safety Wipes

  INR 299 AT MyGlamm

  बऱ्याचदा आपल्याला नावं आपल्याला सेम वाटतात. त्याचे अर्थ ऐकिवात असतात अथवा काही नावंही ऐकिवात असतात. पण काही वेगळी नावंही असतात जी ऐकिवात नसतात अशी नवी नावे तुम्ही बाळांची ठेऊ शकता. न आद्याक्षरावरून मुलांची काही वेगळी नवी नावे  

  न वरून मुलांची नावे, नवी नावे
  नावे अर्थ
  निहीत देवाची भेट
  निकास बाहेर
  निकेतन नियम करणारा राजा
  नर्मद आनंद घेऊन येणारा
  नरोत्तम विष्णूचे नाव, उत्तम असा पुरूष
  नरूण नेता
  नसत्य अत्यंत दयाळू, करूण असा
  नाथन देवाप्रमाणे असणारा
  नविस्थ नवा, नवनीत
  नेत्रतव डोळ्यांप्रमाणे, डोळ्यांच्या आकाराचा
  निभर्ता अत्यंत गुणी, विनम्र असा
  निद्रा झोप
  निर्जित मिळवलेले, प्राप्त केलेली गोष्ट
  निर्मत उगवणारा, सूर्य
  निर्वल पवित्र, पवित्रता
  निशित मध्यरात्र
  निश्वंत महान
  निष्क्लेष सर्व त्रासापासून मुक्त
  निश्वर्थ निःस्वार्थी, ज्याचा कशातही स्वार्थ नाही असा
  निःस्वार्थी स्वार्थी नसलेला
  निघ्न अयोध्यचा राजा, दयाळू, नम्र
  निलन सुंदर, चंद्र
  निःशब्द शब्दाशिवाय, शब्दाची गरज न भासणारा
  निसिमन मोठा, महान, भव्य
  नंबी आत्मविश्वासू
  निर्विन आनंद, उत्साह
  नभास आकाश, गगन
  नकेश चंद्र
  नभिज ब्रह्मदेवाचे नाव
  नदीन सागर, समुद्र
  नरसी संत, संतात्मा
  नेहान आकर्षक
  निबल धनुष्य
  निनाद आवाज
  नीरज पाण्यापासून जन्म घेतलेला
  नचिक नचिकेत, आग
  नागेंद्र सर्पांचा राजा
  नैमिष अंतरंगातील
  नक्ष चंद्र
  नमन नमस्कार, झुकणे

   वाचा - "S" Varun Mulanchi Nave In Marathi